Strokovne službe so opravile oglede in podale prve ocene škode, ki jo je povzročila nedavna ujma. Na več kot 10 milijonov evrov ocenjujejo skupno škodo, ki jo je ujma povzročila na cestni in komunalni infrastrukturi, stanovanjskih in gospodarskih objektih ter objektih v lasti Mestne občine Velenje. Danes in jutri nadaljujejo z akcijami zbiranja pomoči prizadetim v poplavah.

Trenutno škodo na območju Mestne občine Velenje ocenjujejo na več kot 10 milijonov evrov. V višini 5,4 milijona evrov ocenjujejo škodo na komunalni infrastrukturi. Povezovalni vodovod in zajetje Ljubija je potrebno popolnoma sanirati in urediti protipoplavno zaščito, sanirati je potrebno tudi vodovode na plazovitih terenih in toplovod.

Na cestni infrastrukturi ocenjujejo škodo v višini 1,9 milijona evrov,  na stanovanjskih in gospodarskih objektih v višini 1,1 milijona evrov, milijon evrov bo stala sanacija plazov in okoli 500.000 evrov sanacija objektov v lasti Mestne občine Velenje, ki so v upravljanju javnih zavodov in drugih organizacij.

Trenutno na območju celotne Mestne občine Velenje še vedno potekajo interventne akcije reševanja ljudi, premoženja ter zagotavljanja dostopnosti. Zaradi posledic poplav in zemeljskih plazov je kar nekaj cest še neprevoznih, zato do nekaterih objektov in občanov še vedno ne moremo dostopati (Velunjski graben). Celotnih razsežnosti naravne nesreče še ne poznamo, tako da tudi ne vemo, kdaj in kako bomo lahko pristopili k sanaciji vseh v neurju poškodovanih lokacij. Zaradi izrednih razmer je prioriteta reševanje življenj najbolj ogroženih in vzpostavitev delovanja nujne infrastrukture.

Skupine sodelavcev občinske uprave Mestne občine Velenje in sodelavci velenjskih javnih zavodov so v preteklih dneh že na terenu pomagali pomoči potrebnim v sosednjih občinah. S pomočjo bomo nadaljevali tudi v prihodnjih dneh. Nadaljujejo tudi z akcijami zbiranja pomoči prizadetim v poplavah.

Danes in jutri bo med 12. in 16. uro v Velenju organizirano zbiranje pomoči pred Domom obrambe – Kopališka cesta (tudi pred Gasilskim domom Šoštanj in Mladinskim centrom Šmartno ob Paki). Organizatorji, Rdeči križ Velenje, Civilna zaščita Velenje, Civilna zaščita Šoštanj in Civilna zaščita Šmartno ob Paki, prosijo za artikle, ki jih prizadeti trenutno najbolj potrebujejo, in sicer orodje (lopate, krampe), gumijaste škornje, čistila, rokavice, krpe, brisače, suho hrano.

 

Spletno uredništvo

VIR: Mestna občina Velenje