Se v Velenju obeta nov trgovski center?

Travnik ob Šaleški cesti pod naseljem Gorica. Foto: kraji.eu

Na junijski seji so članice in člani Sveta Mestne občine (MO) Velenje sprejeli Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017.

“S sprejetim Predlogom Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem MO Velenje za leto 2017, svetnice in svetniki niso spremenili namembnosti zemljišča ob Šaleški cesti, ampak omogočili njegovo prodajo,” so zapisali na MO Velenje in dodali, da je na območju med gozdom in Šaleško cesto dovoljena postavitev različnih novogradenj, ni pa zemljišče namenjeno razvoju proizvodnje.

Interes za nakup zemljišča naj bi po navedba MO Velenje doslej izkazali dve gospodarski družbi, ki se ukvarjata s trgovsko dejavnostjo, vendar pa naj formalne ponudbe zaenkrat še ne bi prejeli. Kot še navajajo, se bo zemljišče prodajalo na javnem razpisu, na katerega se lahko prijavi kdorkoli, od ustreznosti prispelih prijav pa bo odvisno, ali se bodo za prodajo sploh odločili. V vsakem primeru bo objekt moral biti skladen s prostorskim aktom MO Velenje, zanj pa bo potrebno tudi soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Sicer je na zemljišču ob Šaleški cesti, med avtobusno postajo in bencinsko črpalko pod naseljem Gorica mogoče graditi skoraj vse, saj gre za območje mešane rabe, vendar pa, če se samo spomnimo, je velenjska župnija pred leti ob predlogu, da bi na tem mestu gradila novo cerkev, naletela na neodobravanje mestne oblasti.

Kot je moč razbrati iz nekaterih neuradnih informacij, naj bi na travniku pod Vilo Herberstein najverjetneje zrasel nov Lidlov trgovski center. Seveda je zanimivo, da bi v Velenju dovolili graditi nov trgovski center ob dejstvu, da jih je v Velenju tako ali tako že preveč.