Po tem, ko je iniciativa z Vilijem Kovačičem na čelu zbrala zadostno število podpisov za razpis referenduma »Proti dvojni ceni za enojni tir«, je danes minister Peter Gašperšič s predsednikom Sveta Koroške regije dr. Tomažem Roženom in predsednikom Sveta županov Savinjsko-Šaleške regije Darkom Menihom, na Ravnah na Koroškem podpisal Protokol o poteku načrtovanja in izgradnje tretje razvojne osi od Šentruperta do Holmeca.

Naj spomnimo, da je predvidena trasa F2-2 hitre ceste od Šentruperta do Holmeca že umeščena v prostor in s podpisom protokola se potrjuje, da je projekt tretje razvojne osi prioritetni projekt državne infrastrukture. Hitra cesta do Koroške je nujno potrebna, saj za pot do Ljubljane Korošci sedaj potrebujejo več kot dve uri.

Predmet protokola je sestavljen iz treh bistvenih sklopov, ki se nanašajo na načrtovanje in izgradnjo hitre ceste na odseku Šentrupert – Velenje – Slovenj Gradec, podrobnejšo proučitev posodobitve cestnih povezav Slovenj Gradec – Dravograd in Otiški vrh – Holmec ter samo izgradnjo teh povezav, sporočajo z Ministrstva za infrastrukturo. Navajajo tudi, da bo DARS, d.d. kot investitor projekta še v letošnjem letu pričel projektiranje hitre štiripasovne ceste na odseku Šentrupert – Velenje – Slovenj Gradec, z gradbenimi deli pa začel najkasneje konec leta 2019. Aktivnosti bodo podrobneje predstavljene v šest- letnem operativnem načrtu razvoja infrastrukture, ki ga bo sprejela Vlada Republike Slovenije, sledil pa naj bi okvirnemu terminskemu planu izvedbe aktivnosti, pripravljenemu s strani družbe DARS, d.d.

Za cestno povezavo na odseku Slovenj Gradec – Dravograd in odseku Otiški vrh – Holmec bo še v letošnjem letu izvedena študija posodobitve in s tem tudi opredelitev posegov izven obstoječih koridorjev cest. Temu bodo sledili postopki prostorskega umeščanja posameznih odsekov ali ceste kot celote, kar je predvideno v letu 2018, z zaključkom v letu 2020. Izgradnja teh dveh cestnih odsekov je pogojena s predhodno prostorsko umestitvijo, pričela pa naj bi se tri leta po umeščanju in bila zaključena najkasneje štiri leta po pričetku gradnje, pojasnjujejo na infrastrukturnem ministrstvu. Po njihovih informacijah je bil ustanovljen tudi že koordinacijski odbor, ki bo spremljal izvajanje protokola, v njem pa so predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, DARSA in predstavniki lokalnih skupnosti Savinjsko- Šaleške in Koroške regije.

Po besedah Gašperšiča naj bi se po novi cesti vozili že leta 2023, seveda če bo šlo vse po načrtih. Ampak kot kaže temu ne bo tako, saj se namreč vsi ne strinjajo s potekom te trase. Največ nasprotovanja je v savinjski dolini, kjer naj bi trasa potekala po najbolj rodovitnih zemljiščih, brez doma pa bi ostalo tudi nekaj domačinov. Tam je bila že pred časom ustanovljena Civilna iniciativa Spodnje Savinjske doline, ki zahteva, da se izbere druga trasa, ki bo cenejša in naredi manj škode. Zato so lastniki nekaterih zemljišč na Upravno sodišče vložili tožbo. Ta tožba bo zagotovo spremenila potek dogajanja pri izgradnji hitre ceste, če ne drugega, se bo izgradnja začela kasneje kot je predvideno.

Predlog civilne iniciative je, da se preveri potek trase po obstoječi trasi glavne ceste Arja vas – Velenje, kajti po njihovem mnenju se z izgradnjo F2-2 ne rešuje prometa med Velenjem in Celjem, ampak si s podpisom protokola vlada na koroškem nabira politične točke.

Nekako nas zgodba o tretji razvojni osi spominja na tisto o drugem tiru, kjer je na eni strani vlada, ki želi izpeljati projekt ne glede na ceno, na drugi strani pa državljani, ki temu nasprotujejo. Zato se pojavlja vprašanje ali nas morebiti pred izvedbo tretje razvojne osi čaka nov referendum, ki bo odločal o tej pomembni povezavi za Korošce.

 

Uredništvo