Poslanska skupina SDS zahteva sklic nujne seje Odbora za zdravstvo, na kateri želijo obravnavati problematiko združevanja in ukinjanja javnih zdravstvenih zavodov po Sloveniji. Ministrstvo za zdravje naj bi se v resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016- 2025 zavezalo k optimizaciji poslovanja bolnišnic. Med drugimi naj bi združili upravi bolnišnice Jesenice in kranjske porodnišnice ter Bolnišnico Topolšica s Splošno bolnišnico Celje.

Kot je prepričan Tomaž Glažar, direktor direktorata za zdravstveno ekonomiko, bodo z novo organizacijo zagotovili varna delovna mesta, finančno stabilnost ter razvoj kakovostnih zdravstvenih storitev za prebivalce. Pa bo temu res tako?

Bolnišnica Topolšica, ki je konec leta 2016 beležila izgubo, v največji meri zaradi energetske sanacije bolnišničnega objekta, ki naj bi bila nujno potrebna, je v obnovo vložila vse svoje prihranke. Posledično je prišlo do neizplačevanja plač, bolnišnico pa bi zaradi likvidnostnih težav poslovodno in organizacijsko pripojili k celjski splošni bolnišnici.

Kot so zapisali v poslanski skupini SDS ministrstvo samo preverja možnosti združitve Bolnišnice Topolšica k drugi bolnišnici in o odprodaji nepremičnin, o pomoči le- tej pa ne razmišljajo. Niti se ne ozrejo na mnenja občanov, pacientov bolnišnice ter mnenja bolnišnic, ki jih želijo združiti. Po obisku vlade v Savinjski regiji v maju, je vlada sprejela sklep, da se javni zdravstveni zavod Bolnišnica Topolšica združi z javnim zdravstvenim zavodom Splošna bolnišnica Celje. Sprejet pa je bil še odlok o preoblikovanju splošne bolnišnice Celje v javni zdravstveni zavod. Pripojitev in preoblikovanje bolnišnic naj bi se kljub vsem nasprotovanjem zgodila že s 1. julijem. Ministrstvo očitno ne bo upoštevalo niti mnenj in pripomb slovenjegraške bolnišnice, saj v Topolšici opravljajo pulmološke storitve za bolnike iz Koroške in bo, kot je videti, naredilo po svoje.

Na zboru delavcev, ki ga je sklical sindikat Bolnišnice Topolšica so zaposleni izrazili veliko razburjenje in negotovost. Njihova želja med drugim pa je bila, da bi 100-obletnico delovanja bolnišnice, ki bo v letu 2019, obeležili kot samostojna bolnišnica.

Ker Ministrstvo za zdravje racionalnega razloga za združevanje bolnišnic ne more in ne zna podati, zaposleni v topolški bolnišnici pa pripojitev k Splošni bolnišnici Celje vidijo kot ukinitev bolnišnice, je Civilna iniciativa (CI) v podporo ohranitvi Bolnišnice Topolšica uspešno zbrala več kot 15 tisoč podpisov podpore. Kritični in skeptični so tudi v Splošni bolnišnici Celje, kjer so mnenja, da bi del finančnih težav ob združitvi lahko padel tudi nanje, hkrati pa se že sami ukvarjajo z likvidnostnimi težavami.

CI je nato pozvala ministrico Milojko Kolar Celarc, da se udeleži okrogle mize, ki se je odvijala včeraj v Topolšici, kjer bi lahko javno pojasnila strokovne in ekonomsko upravičene razloge združitve Bolnišnice Topolšica in Splošne bolnišnice Celje, vendar se je pogovora izognila. Prav tako je tudi že znano, da ministrice ni bilo na sejo Sveta Mestne občine Velenje, ki je potekala danes dopoldne, niti je naj ne bi bilo na sejo Sveta Občine Šoštanj, ki bo jutri.

Ker je situacija nejasna, ministrica pa o morebitni pripojitvi Bolnišnice Topolšica in Splošne bolnišnice Celje nima izdelanega konkretnega načrta, je jasno, da je Šaleška dolina na nogah, zaskrbljenost, ki se kaže, pa je po vsem tem več kot upravičena.

Uredništvo