SDRES sporoča

Danes so se začeli zbori delavcev v Premogovniku Velenje. Direktor Premogovnika je delavcem pojasnil, kako so potekala Pogajanja s sindikatom SDRES. Prav tako jim je opisal trenutno stanje poslovanja družbe.

SDRES ob tem zapiše:

“V resnici s tem, ko predsednik sveta delavcev ni dal besede (dovolil je le vprašanja direktorju) tudi ostalim socialnim partnerjem, ter tako pred napovedano opozorilno stavko omogočil direktorju enostranski vpliv na delavce, je razkril pravi namen sklica teh zborov delavcev. Očiten namen direktorja je, da s ponavljajočim frazami delodajalcev o
nezakonitosti stavke, tolmačenju zakonodaje, morebitnem stečaju in likvidnosti ipd, odvrniti delavce od napovedane opozorilne stavke.”

Nadalje v SDRES vidijo vodenje zborov delavcev sledeče:

“Menimo, da je takšen način obveščanja, oziroma nadaljevanje oviranja sindikalnih aktivnosti zagotovljenih z Ustavo in delovno pravno zakonodajo, ki ne dopušča obojestranskih mnenj na zborih delavcev ob že napovedani opozorilni stavki, nedopusten in da kaže znake kaznivega dejanja.”

Sporočilo zaključijo s stavkom:

“Kaže tudi, da bo morda edina možnost, da se zavrnejo očitki direktorja na stavkovne zahteve, na sam dan opozorilne stavke.”