SDRES sporoča

  1. marca je bila rudniška nesreča, v kateri je bilo poškodovanih šest rudarjev. SDRES sporoča:

” Poškodovanih je bilo 6 naših kameradov. Slednjim
izražamo solidarnost in najboljše želje za hitro okrevanje.”

Ob tem še zapišejo:

” SDRES že nekaj časa opozarja na preveč ambiciozno zastavljene plane proizvodnje in intenzivnost odkopavanja lignita,​ kar smo nazadnje postavili tudi v stavkovni zahtevi. Varnost in zdravje zaposlenih mora biti na prvem mestu, a kot kaže dejansko stanje v jami, temu ni tako.
Poleg sodobne mehanizacije in solidne varnostne politike je treba postaviti v prihodnje več pozornosti v ​planiranje, dinamiko izdelave jamskih objektov in odkopavanja,organizacijo dela, delovne pogoje predvsem pa medčloveške odnose.”

V nadaljevanju omenijo, da po mnenju poslovodstva predstavlja sindikat zgolj oviro za čim večji zaslužek. Po mnenju sindikata tako postajajo rudarji zgolj številke in strošek v knjigovodskih postavkah.

SDRES tudi ni zadovoljen s podatki, ki jih je poslovodstvo posredovalo medijem:

“Namreč v izjavi navajajo, da smo pred dvajsetimi leti imeli več kot 1000 nezgod na leto. Po naših podatkih, s katerimi razpolagamo, je bilo leta 2000 v Premogovniku Velenje 2864 zaposlenih in v tem letu se je zgodilo 190 nezgod. V letu 2017 nas je v Premogovniku Velenje bilo povprečno zaposlenih 1.246 in se je zgodilo 86 nezgod. Kar
pomeni, da se glede na število zaposlenih število nezgod povečuje. V kolikor bi pri izračunih upoštevali število zaposlenih, ki so zaposleni v osnovnem procesu pridobivanja premoga (ki delajo 8 ur v jami) bi ugotovili, da se je odstotek nezgod še povečal glede na
pretekla leta.”

SDRES v nadaljevanju omeni še eno, po njegovem, zavajanje:

” Namreč, stebrni udar je posledica ​odkopavanja in nakopičenih napetosti v določenem delu rudniškega nahajališča. Sproščajo ga lastnosti premoga in lastnosti plasti med
premogovim slojem. Nesistematično odkopavanje, puščanje raznih stebrov ter približevanje odkopa starim delom so med glavnimi vzroki za stebrne udare. Nagnjenost premogovega sloja in hribine k stebrnim udarom je neposredno povezana z njihovimi mehanskimi lastnostmi.”

SDRES obvestilo zaključi z besedami, da zaradi neodgovornega ravnanja vseh, ki upravljajo s Premogovnikom Velenje, posledice nosijo rudarji.