9.12., Laško (Aškerčev trg).Gradbeni projekt 19. stoletja (gradnja železnice od Dunaja do Trsta) je omogočil gospodarski razvoj Celja in Laškega.