Pridobitve v Občini Ljubno

Foto: Vir:.https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/pregled-vladnih-projektov-za-razvoj-obcin/

Občine so središče razvoja Slovenije, saj v največji meri skrbijo za lokalni razvoj. S spodbujanjem lokalnih razvojnih programov Vlada RS dolgoročno pomaga k enakomernemu razvoju urbanih središč in podeželja po vsej državi. S sredstvi državnega proračuna in različnih evropskih skladov so bili v Sloveniji sofinancirani številni projekti in programi. Izredno pomembna proračunska postavke vsake občine je povprečnina, ki daje občinam dodaten investicijski potencial za tiste projekte, katere vsaka posamezna občina prepozna kot prednostne.

Povprečnina v Občini Ljubno bi na podlagi načrtov KUL koalicije leta 2020 znašala 2.207.457 evrov. Ta znesek je Šarčeva vlada zbrala potem, ko je bilo takratnemu ministru Bertonclju s strani Šarca naročeno, da naj »napraska« kar se da. Očitno je, da Andrej Bertoncelj ni znal prav dobro »praskati«, saj sta vlada Janeza Janše in njen finančni minister, mag. Andrej Šircelj, ki prihaja iz vrst SDS, za leto 2020 občini Ljubno zagotovila povprečnino v višino 2.338.044 evrov, kar je povišanje za več kot 130.000 evrov!. Vlada Janeza Janše pa se pri tej številki ni ustavila, ampak je za leto 2021 Ljubnem zagotovila 2.345.096 evrov, za leto 2022 pa že 2.397.230 evrov, kar pomeni dodatno povišanje za 52.134 evrov. Dodatna sredstva bo občina Ljubno prejela tudi v letu 2023.

V izvajanju ali načrtu pa so naslednji projekti v Občini Ljubno:

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Za projekte, ki so se že, ali se še bodo realizirali v vaši občini, kliknite na spodnjo povezavo:

Link: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/pregled-vladnih-projektov-za-razvoj-obcin/