Pričetek začasne uporabe sporazuma CETA

Foto: ec.europa.eu

V četrtek, 21. septembra, se je začasno začel uporabljati sporazum CETA, začetek celovitega izvajanja sporazuma pa je vezan na zaključek ratifikacijskih postopkov v državah članicah, sporočajo z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).

Državna sekretarka ministrstva Eva Štravs je ob tem pojasnila, da na MGRT “ocenjujejo, da prinaša sporazum nove priložnosti za slovenska podjetja in potrošnike ter hkrati pošilja pozitivno sporočilo glede pomena proste trgovine v svetu, kjer se poraja vse več protekcionizma”. Dodala je še, da bodo imela veliko korist tudi mala podjetja, ki bodo prihranila tako čas kot denar, saj se bodo lahko izognila na primer dvojnim zahtevam glede testiranj ter dolgim carinskim postopkom.

Sporazum med Evropsko unijo in Kanado je namenjen liberalizaciji in odpravi ovir na področju trgovine in investicij med partnericama. Imel naj bi vpliv na gospodarsko rast tako v EU kot tudi v Kanadi, odprl pa naj bi mnoge priložnosti za slovenska podjetja.

Prednosti, ki jih na ministrstvu izpostavljajo po začetku začasne uporabe poslovanja s CETA so: odprava carinskih stopenj skoraj v celoti, dostop do kanadskega trga javnih naročil na zvezni ravni in na ravni provinc, olajšani carinski postopki, poenostavljeni postopki certificiranja na posameznih področjih, zaščita intelektualne lastnine v Kanadi po CETA na podobnem nivoju kot v EU, izboljšan in bolj varen dostop slovenskih podjetij in fizičnih oseb kot ponudnikov storitev, znižal pa naj bi se tudi tako imenovani “net benefit review” prag za investicije iz obstoječih 600 milijonov kanadskih dolarjev na 1,5 milijonov kanadskih dolarjev.

Trije glavni sektorji, na katere bo imel sporazum CETA največji učinek, pa so po napovedih MGRT storitve, zdravila in vozila.