Pričel se je drugi del nacionalne akcije za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov

Foto: Javna agencija RS za varnost prometa

Akcijo, ki jo vodi in koordinira Javna agencija RS za varnost prometa bo potekala vse do konca tega meseca.

Doslednejše spoštovanje prometnih predpisov, kar je namen akcije, lahko neposredno izboljša varnost vseh prometnih udeležencev.

Agencija za varnost prometa bo zaradi problematike voznikov tovornih vozil in avtobusov, ki ima širši pomen, ponovno organizirala usposabljanje policistov za izvajanje učinkovitejšega nadzora pritrjevanja in nalaganja tovora ter nadzora preobremenjenosti tovornih vozil. Izobraževanja bodo potekala po celotni Sloveniji na vseh policijskih upravah, posebej pa tudi za Specializirano enoto Policije. Na mejnih prehodih in najbolj prometnih bencinskih postajah pa bo Agencija za varnost prometa delila zloženke o ključnih prometnih informacijah v Sloveniji, ki so predvsem namenjene tujcem.

V akciji se bo nadziralo predvsem najbolj pogoste kršitve, ki so bile zaznane v preteklih akcijah. Mednje spadajo neuporaba varnostnega pasu, prekoračitev hitrosti, neupoštevanje obveznih počitkov in odmorov ter manipulacije in goljufije pri uporabi tahografov. Nadzor bo poostren nad vozniki tovornih vozil in avtobusov. V letu 2016 so se prav ti izkazali za najbolj tvegano skupino v prometu glede pripetosti med vožnjo. Rezultati so pokazali, da vozniki tovornih vozil v povprečju uporabljajo varnosti pas v 67 odstotkih, potniki na sprednjih sedežih tovornih vozil v povprečju 63 odstotno, vozniki avtobusov pa v povprečju samo 36 odstotno.

Agencija za varnost prometa zato voznikom tovornih vozil in avtobusov daje naslednje nasvete:

  • Vedno se pripnite z varnostnim pasom! Če je voznik pripet, se ob trku zmanjša tveganje za smrt za 50 odstotkov.
  • Tako kot se pripnete za volanom, je pomembno tudi, da je vaš tovor pravilno in varno pripet. Ker veljajo za vsako vrsto tovora posebna pravila, se o njih pravočasno poučite.
  • Spoštujte omejitve hitrosti in med vožnjo obdržite ustrezno varnostno razdaljo, ta je namreč pri težjih tovornih vozilih daljša.
  • Upoštevajte predpisane čase vožnje, odmorov in počitkov, ne le zaradi visokih kazni, ampak predvsem zaradi vaše varnosti in varnosti drugih udeležencev v cestnem prometu.
  • Bodite pozorni na znake zaspanosti, kot so zehanje, pogosto mežikanje, težave z ostrino vida, nenamerno spuščanje glave ter ob pojavu le-teh primerno ukrepajte – varno ustavite vozilo, privoščite si krajši spanec (15 – 20 minut) in nato popijte kavo ter nadaljujte z vožnjo. Nikar se ne borite z zaspanostjo, saj vas bo premagala.