Občina Ljubno je iz Direkcije za vode prejela » Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda«.

Če povzamemo bistvo: Lastniki zemljišč, ki mejijo na nabrežine, ste dolžni sami zagotavljati odstranjevanje odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov oziroma odpadkov in drugih opuščenih in odvrženih predmetov ter snovi z vodnih in priobalnih zemljišč.

To morate storiti sami oziroma nekdo drug v vašem imenu, ob tem pa Direkcija še navaja, da se morebitnih večjih zdravih dreves, če se nahajajo ob potoku, ne sme posekati. Prav tako ni dovoljen golosek. Brežine je treba redno kositi. Ker je ob tem treba upoštevati še vrsto drugih predpisov in Atlas voda, svetujejo, da se v primeru nejasnosti obrnete na Pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo narave.

Za občino Ljubno je to: Območna enota Celje, telefon 03 4260 343, e-pošta: [email protected]

Pozor, na priobalnem pasu se ne sme puščati niti bal sena ali narediti (začasne) deponije gradbenih in drugih odpadkov.

Celoten poziv Direkcije za vode je objavljen tukaj.

 

 

 

Spletno uredništvo

VIR: Občina Ljubno