POŠTA 3305 VRANSKO IMA NOVE POSLOVNE PROSTORE

Foto občina Vransko

V petek, 21. aprila, je pošta 3305 Vransko dobila nove poslovne prostore. Nove poslovne prostore so odprli župan občine Vransko Franc Sušnik, generalni direktor Pošte Slovenije mag. Boris Novak, direktor poslovne enote Pošte Slovenije v Celju Cvetko Sršen in upravnica pošte 3305 Vransko Apolonija Semprimožnik.

Zaradi utesnjenosti obstoječi prostor za dostavo pošte 3305 Vransko ni več zagotavljal optimalnih pogojev za pripravo poštne tvarine za dostavo in izročitev. Pošta Slovenije je v dogovoru s KZ Vransko, ki je namenila sredstva za celovito ureditev prostorov, pridobila in uredila nove poslovne prostore. Novi funkcionalno urejeni dostavni prostor obsega 105,4 kvadratnih metrov površine. Omogočal bo optimalnejšo pripravo poštnih pošiljk in nudil bolj prijetno delovno okolje za zaposlene.

Pošta 3305 Vransko, kamor so vključeni tudi naslovniki pošte 3303 Gomilsko, 3304 Tabor in 1221 Motnik, pokriva območje z 2.018 gospodinjstvi, ki so vključena v petkrat tedensko dostavo. Na pošti je 10 zaposlenih, od tega je 7 pismonoš.