Poravnava za okoljsko škodo

Foto: simbolična slika (toyota-hydrogen-fuel-cell-sora)

Na seji Sveta občine Velenje so svetniki potrdili poravnavo v sporu za odškodnino za okoljsko škodo.

Sodno poravnavo bodo tako podpisali HSE, TEŠ in Mestna občina Velenje. Odškodnina za leto 2016 bo v višini 750.000 evrov.

TEŠ in Mestna občina Velenje bosta skupaj pripravili projekt nakupa avtobusov, ki kot gorivo uporabljajo vodik.

Skupaj si bosta prizadevali pridobiti nepovratna sredstva za postavitev in izgradnjo polnilnice za vodik.

Določili so tudi rok za izvedbo tega projekta, ki pa je – do konca leta 2020.

Vsi trije zgoraj omenjeni partnerji bodo ustanovili posebno delovno komisijo, ki bo proučila možnost znižanja obratovalnih stroškov, kar bi posledično pomenilo nižjo ceno toplotne energije.

(Vir: Naš čas)