Peter Dermol o končnem poročilu TEŠ

Foto: Roman Šipič

Na izredni seji Državnega zbora Republike Slovenije (v nadaljevanju DZ RS) v torek, 10. aprila 2018, ko so poslanke in poslanci obravnavali Končno poročilo o politični odgovornosti pri naložbi v šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (v nadaljevanju TEŠ), so bile s strani predlagateljev amandmaja, poslancev DZ RS Saše Tabakovića in Maruše Škopac, predstavljene neresnice, na osnovi katerih so poslanci DZ RS sprejeli sklep o naznanitvi suma storitve krive izpovedi zoper Petra Dermola, podžupana Mestne občine Velenje in nekdanjega direktorja družbe TEŠ.

 

Peter Dermol, ki je bil direktor družbe TEŠ od 11. aprila 2013 do 3. novembra 2014, po seji DZ RS meni, da se poslanci Stranke modernega centra (v nadaljevanju SMC), kot predlagatelji amandmaja, niso dovolj dobro podučili o tem, kaj je bil na seji preiskovalne komisije vprašan in kaj je o tematiki povezani s transformatorjem in železniškimi tiri povedal. Kljub temu, da so na sejah preiskovalne komisije sodelovali poslanci SMC, tudi Maruša Škopac, ki je bila skupaj s Sašem Tabakovićem predlagateljica amandmaja, s katerim ga diskreditirajo. Prepričan je, da gre za predvolilno potezo, s katero si stranka SMC želi pridobiti volilne točke. Pri tem pa jim je očitno vseeno, kakšna je dejanska resnica.

 

V kolikor bi bila predlagatelja amandmaja prepričana o tem, da je Peter Dermol krivo pričal, ne bi naznanjala suma, ampak bi predlagala kazensko ovadbo zaradi krivega pričanja. Seveda pa bi morala zaradi svojih obtožujočih izjav prevzeti odgovornost.

 

Dejstvo je, da je Petra Dermola predsednik preiskovalne komisije vprašal, če ve kdaj sta bila na območje TEŠ pripeljana transformator in generator, ter kako sta bila pripeljana na lokacijo. Članom komisije je pojasnil, da je bil transformator pripeljan aprila ali maja, takoj po nastopu njegovega mandata leta 2013, in sicer po železniških tirih, ki so že bili postavljeni (tako izven, kot znotraj območja TEŠ). Odločitev o dostavi transformatorja je bila sprejeta pred začetkom njegovega mandata in na njo ni mogel vplivati. Nikoli pa ni bil vprašan, kako se je transformator transportiral znotraj območja TEŠ, in nikoli ni izjavil, da je izgradnja oz. podaljšanje železniškega tira do bloka šest v TEŠ potrebna zaradi dostave 400 tonskega generatorskega oziroma blokovnega transformatorja, kot mu očitata predlagatelja amandmaja. Nove tire do bloka šest so namreč postavili kasneje, ko Peter Dermol ni bil več direktor TEŠ.

 

Peter Dermol poudarja, da je vseskozi govoril resnico, tudi v času direktorovanja v TEŠ. Bil je prvi, ki je javnost seznanil z realnimi ugotovitvami o stanju na projektu bloka 6 in odstopanjih, ki so se pojavila (časovna, finančna). Januarja 2014 je na takratno predsednico Vlade Republike Slovenije naslovil dopis Resnica o TEŠ, v katerem je odgovorne seznanil, da bo zaradi izčrpavanja družbe TEŠ, slednja prišla v finančne težave. Žal takrat na opozorila ni reagiral nihče.

Peter Dermol poziva organe pregona, da čim prej obravnavajo primer. Od Saše Tabakovića pričakuje javno opravičilo zaradi žaljive obdolžitve oz. očitanja kaznivega dejanja. V nasprotnem primeru bo za ohranitev svoje časti, dostojanstva in dobrega imena primoran sprožiti ustrezne pravne postopke.

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje