Odpravljanje posledic vetroloma

Kot smo obljubili, spremljamo kaj se dogaja v Zgornje Savinjski dolini.

Cesto do Logarske dolini so uspeli delno očistiti, tako da je prevozna po enem pasu.

Solčava še vedno nima elektrike in uporabljajo agregate.

Sanacija streh poteka, vendar pa je to delo postalo oteženo, zaradi vedno močnejšega vetra.

Savinja je trenutno v upadanju. Bojijo pa se vremenske napovedi, ki lahko spet povzroči naraščanje tako reke Savinje, kot njenih pritokov in hudournikov.

Vsem prizadetim želimo mirno noč, kljub neugodni vremenski napovedi.