Odpoklic igrače Maša in medved

Odpoklic igrače Maša in medved. Foto: Zdravstveni inšpektorat RS

Zdravstveni inšpektorat RS je v okviru rednega inšpekcijskega nadzora odvzel več vzorcev igrač iz mehke plastike z namenom preverjanja njihove skladnosti s predpisi. Igrače so bile analizirane v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano.

Opravljene analize igrače Maša in medved so odkrile vsebnost di-2-etilhekstil ftalata v medvedu in glavi punčke, ki presega mejne vrednosti. Presežena količina ftalatov, migrirana v slino, lahko vpliva na zdravje otrok. Vzorec ni skladen z Uredbo o varnosti igrač. Igrače je distributer umaknil s trga in odpoklical.

Zveza potrošnikov Slovenije svetuje, da igračo v primeru, da jo imate doma, odstranite izven dosega otrok. Lahko jo vrnete v trgovino, kjer ste jo kupili, upravičeni pa ste do povrnitve kupnine.

Uporaba ftalatov DEHP, DBP in BBP je prepovedana v vseh igračah in izdelkih za otroke. Ftalati DINP, DIDP in DNOP pa so prepovedani v izdelkih, ki so namenjeni temu, da jih otrok vnaša v usta. Ftalati DEHP in DBP (preizkušeno na živalih ali enoceličnih organizmih) so toksični za reproduktivne organe, lahko motijo hormonsko delovanje in zmanjšujejo kakovost sperme. Vsebujejo jih lahko šminke, šamponi, parfumi, tekstilni izdelki, preproge, pohištvo in plastična embalaža, najdemo pa jih tudi v notranjosti avtomobilov, v mnogih izdelkih iz PVC-ja ter osvežilcih zraka.