PUP-Saubermacher obvešča vsa gospodinjstva v Letušu, kjer izvajajo odvoz odpadkov, da na e naslov: [email protected], pošljejo podatke o naslovniku uničenih, odplavljenih zabojnikih/vrečah  oz. pokličejo na tel. št. 03-896-87-11.

Do dostave novih zabojnikov/vreč prosijo, da uporabniki uporabljajo črne vreče za mešane komunalne odpadke in druge barve vreč za ostalo ločeno embalažo.

Odvoz odpadkov/embalaže se vrši normalno po urnikih in sicer do območji, kjer je dostop varen.

Uporabnike prosijo, da odpadke/embalažo dostavijo do varne lokacije odvoza.

 

Spletno uredništvo

VIR: Občina Braslovče