Uporabnike pitne vode v naseljih Vransko, Prapreče, Brode, Čeplje, Prekopa, Stopnik, Šmatevž, Zakl, Glinje, Kamenče, Poljče, Podvrh, Rakovlje, Spodnje Gorče, Topovlje, Parižlje, Braslovče, Preserje, Male Braslovče, Polzela, Založe in Breg pri Polzeli obveščamo, da je zaradi neurja prišlo, do zakalitve vodnega vira Merince.
Od srede 26. 7. 2023, je izdan ukrep prekuhavanja pitne vode.
Ukrep velja do preklica.
Več na občinski spletni strani.
Spletno uredništvo

VIR: Občina Polzela