Občina Polzela vas obvešča, da bo pričela z razdeljevanjem vrednostnih bonov. Upravičenci so oškodovanci, ki so podali državno vlogo, katera je bila vnesena v državni program Ajda.

Bon se dodeli na poškodovani objekt, ne glede na število lastnikov objekta.Vrednost bona znaša 100 EUR. Koristite ga lahko v vseh trgovinah Jager, tako za gradbeni material kot tudi za osnovne življenjske potrebščine.

Prosijo vas, da v času uradnih ur, bon prevzame lastnik in podpisnik državne vloge, kateri je razviden iz že prej omenjenega programa Ajda. V nasprotnem primeru naj prevzeminik s seboj prinese pooblastilo, na podlagi katerega mu bo bon izročen.

 

 

Spletno uredništvo

VIR: Občina Polzela