Občina Ljubno obvešča vse občane, ki so utrpeli škodo na stvareh zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. in 25. julijem 2023, da se bo na osnovi izdanega sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pričelo s popisom škode.

Škodo na zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi in vodotokih v občini lahko prijavite najkasneje do 25.08.2023, in sicer pisno na naslov Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji ali osebno v glavni pisarni Občine Ljubno.

Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski številki 03 839 17 70 ali na e-naslovu: [email protected].

Ob prijavi škode OBVEZNO navedite telefonsko številko in številko transakcijskega računa.

Škodo v gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Direkcija RS za vode, na kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter na državnih cestah Direkcija RS za infrastrukturo. Oceno škode ocenijo do 07. septembra 2023.

Obrazci so na voljo na občinski spletni strani.

 

Spletno uredništvo

VIR: Občina Ljubno