Občane obveščamo, da Civilna zaščita in občina odvažata odpadke, ki so neposredna posledica poplav, kot so naplavine, uničeno pohištvo in oprema.
Odpadke, ki nastajajo pri sanaciji, to so gradbeni odpadki in podobno je potrebno odpeljati in odložiti na določene deponije. Pripadniki zaščite, reševanja in pomoči gradbenih odpadkov NE bodo odvažali iz posameznih dvorišč in zemljišč.
Hvala za razumevanje.
Spletno uredništvo

VIR: Občina Braslovče