Občina Braslovče obvešča, da so v Zbirnem centru Žovnek na voljo protipoplavne vreče.

Vreče lahko prevzamete (in napolnite s peskom) danes ali jutri pri vhodu zadaj na Zbirnem centru.
Za dodatne informacije lahko pokličete poveljnika CZ na tel. št. 031/633-876.
Spletno uredništvo

VIR: Civilna zaščita Občine Braslovče