O vremenu ne pišemo radi, vendar opozoril ne gre spregledati

Zaradi močne odjuge je Uprava za zaščito in reševanje objavila opozorilo pred plazovi in morda, v manjšem obsegu, tudi poplavami.

Bodite torej previdni in opazujte okolico, saj se pravočasno zaznavanje plazenja lahko včasih tudi prepreči. Če opazite kaj takšnega, takoj obvestite pristojne službe.

Naj vam bo srečno in mirno!