Nove možnosti za sredstva iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

Foto: pixabay.com
Na prvem januarskem zasedanju Evropskega parlamenta poslanci razpravljajo tudi o posodobitvah Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG), katerega namen je reševanje brezposelnosti in pomoč delavcem, ki so izgubili zaposlitev zaradi strukturnih in globalizacijskih sprememb.

Evropska poslanka Romana Tomc (EPP/SDS) v svojem govoru opozarja: »Slovenija v preteklosti ni izkoristila možnosti črpanja sredstev iz tega sklada za kar je odgovorna vsakokratna vlada. Izgovori, da pogoji za pridobitev sredstev niso izpolnjeni težko vzdržijo, če pogledamo, za kakšne namene so sredstva koristila druge države.«

150 milijonov evrov je znesek, s katerim razpolaga sklad na letni ravni. V petletnem obdobju je sklad pomagal kar 70.000 brezposelnim, in sicer na način sofinanciranja stroškov, ki so nastali zaradi izgube zaposlitve in projektov, ki spodbujajo ponovno vključevanje brezposelnih na trg dela. Upravičeni so bili tudi samozaposleni, začasni delavci in zaposleni za določen čas.

Evropski poslanci po novem spreminjajo pravila delovanja sklada. Z znižanjem meje števila upravičenih delavcev in z višino sofinanciranja želijo doseči še več podjetij, ki jih je prizadela globalizacija.

»S spremembo meril želimo še dodatno poenostaviti pravila delovanja sklada in omogočiti državam, da težave povezane s prestrukturiranjem gospodarstva zaradi avtomatizacije in digitalizacije, premagajo tudi s pomočjo evropskih sredstev. Spremembe gredo predvsem v korist manjšim državam, kjer večino delovnih mest ustvarjajo mala in srednja podjetja. Ta morajo biti še posebej prilagodljiva, da ohranijo svoj položaj na trgu. Vendar bosta za učinkovito črpanje sredstev potrebna tudi iznajdljivost in prilagodljivost nacionalnih politik in nosilcev odločanja. Škoda bi bilo, da bi sredstva, tako kot so doslej, ostala v bruseljski blagajni, namesto da bi z njimi financirali izobraževanje in usposabljanje za nove zaposlitvene izzive«, zaključuje evropska poslanka Romana Tomc.