Na 19. redni seji občinskega sveta Občine Polzela so svetnice in svetniki med točkami dnevnega reda obravnavali tudi investicijski program za izgradnjo Kulturno izobraževalnega medgeneracijskega centra (KIMC) Polzela.

Investitor Občina Polzela želi z novogradnjo pridobiti prostore, ki bodo namenjeni različnim dejavnostim, poleg enostavnih bo nov prostor namenjen tudi zahtevnejšim produkcijam, omogočal bo izvedbo različnih zasebnih dogodkov, izobraževalnih vsebin, seminarjev, prezentacij; namenjen bo predvsem povezovanju različnih deležnikov. Na mestu sedanjega kulturnega doma bodo z graditvijo novega objekta pričeli v letu 2018, končali pa naj bi ga predvidoma leta 2020. Za leto 2021 so v planu razpisi za sofinanciranje nabave notranje opreme.

Foto: Občina Polzela

Kot je zapisal investitor, bo nov objekt sestavljen iz treh glavnih enot: velike dvorane z glavnim odrom, avle in male dvorane; pomožni prostori bodo omogočali vso potrebno spremljevalno dejavnost v objektu. Objekt bo poleg sodobne arhitekturne zasnove prispeval tudi k urejenosti in atraktivnosti okolja, zagotavljal bo energetsko varčnost in s tem znatno pripomogel k zmanjšanju negativnih vplivov na okolje.

Finančni viri investicije predstavljajo lastna sredstva investitorja, nepovratna sredstva Ekosklada in dolgoročna povratna sredstva Ekosklada. Občina Polzela bo tako po predvideni finančni konstrukciji prispevala nekaj več kot polovico sredstev, kar predstavlja približno 1,7 milijona evrov. Skupna investicija je ocenjena na preko 3,3 milijona evrov, od tega pa je predvidenih nepovratnih sredstev za skoraj 385 tisoč evrov.

Slabosti sedanjega objekta je po navedbah občine več, med njimi predvsem neprimernost za potrebe uporabnikov. V splošnem je prostor premajhen, osrednja dvorana naj bi bila nefunkcionalna, akustična in tehnična opremljenost pa neprimerna za izvajanje dejavnosti. Prostor naj bi bil neustrezen tudi z vidika zagotavljanja dostopnosti gibalno oviranim osebam, predvsem pa naj bi bil energetsko potraten.

Kulturni dom Polzela. Foto: kraji.eu

Na območju občine deluje 39 različnih društev. Cilj investicije je izboljšanje pogojev za vse uporabnike objekta, z novim objektom pa se bo tudi bistveno izboljšala kvaliteta storitev za vse deležnike. V avli objekta se bodo lahko vrstile številne razstave, hkrati pa bo v samem objektu omogočeno izvajanje raznih seminarjev, poslovnih predstavitev, izobraževanj in drugih dogodkov.