Poslanec Jožef Jelen predlaga, da se na znak za obvestila, na katerem so informacije o najvišjih dovoljenih hitrostih, obvezni uporabi luči in načinu plačila cestnine ter se postavlja po vstopu v Republiko Slovenijo na vseh cestah, doda informacijo o obvezni vzpostavitvi reševalnega pasu.

Poslanec Jožef Jelen je na ministrico za infrastrukturo, mag. Alenko Bratušek naslovil pisno poslansko pobudo v zvezi s prometnim znakom za obvestila glede reševalnega pasu

Za vas spodaj objavljamo poslansko pobudo v celoti.

 

Leta 2017 je Državni zbor Republike Slovenije na svoji 33. redni seji sprejel Zakon o spremembi Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-D), ki je v 14. odstavku 30. člena določil, da, v primeru ustavljanja ali zastoja prometa na avtocesti in hitri cesti z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer, morajo vozniki med kolonama vozil takoj vzpostaviti reševalni pas, ki je dovolj širok za varno vožnjo intervencijskih vozil. Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na skrajnem levem prometnem pasu, se morajo razvrstiti čim bolj levo, tudi čez robno črto smernega vozišča. Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na ostalih prometnih pasovih, pa se morajo razvrstiti čim bolj desno, tudi čez robno črto smernega vozišča, kar vključuje tudi odstavni pas.

Tako smo v Sloveniji dobili t.i. reševalni pas, ki omogoča reševalnim vozilom hitrejši dostop do ponesrečencev in s tem povečane možnosti za njihovo preživetje tudi za 40 odstotkov. Za reševalni pas je predvsem zaslužen reševalec in prostovoljni gasilec Anže Albreht, ustanovitelj Zavoda Reševalni pas in pobude Ustvarimo reševalni pas. Anže Albreht je popolnoma predan akciji Reševalni pas že od leta 2013 in se je še pred sprejetjem novele Zakona o pravilih cestnega prometa lotil ozaveščanja voznic in voznikov preko socialnih omrežij, leta 2015 pa je tudi prvi s pomočjo Agencije za varnost prometa, DARS-a, Policije in drugih izpeljal akcijo ozaveščanja o pomembnosti ustvarjanja reševalnega pasu. Ustanovil je tudi Zavod Reševalni pas, katerega namen je ozaveščanje voznic in voznikov, kako pravilno reagirati in se razvrstiti ob zaustavljanju ali zaustavitvi vozila na hitrih cestah in avtocestah. Zavod pošilja brezplačne nalepke Reševalni pas, ki mu jih podari DARS, ozavešča na različnih dogodkih in organizira predavanja različnim skupinam, sodeluje z DARS-om, Agencijo za varnost prometa, Policijo in gasilci ter redno objavlja posnetke in fotografije iz intervencijskih in civilnih vozil s terena.

V lanskem letu so pristojni začeli voznike še bolj aktivno ozaveščati in na različne načine pozivati k ustvarjanju reševalnega pasu za reševalce in gasilce v zastojih na hitrih cestah in avtocestah. Da so akcije uspešne kažejo rezultati, saj slovenski vozniki hitreje in pogosteje ustvarimo reševalni pas za intervencijska vozila. Po oceni Agencije za varnost prometa domači vozniki pomen pravilne vzpostavitve reševalnega pasu poznajo vse bolje, tuje voznike pa je treba ozaveščati še bolj intenzivno.

Zato na ministrico za infrastrukturo in prostor, mag. Alenko Bratušek, naslavljam pobudo za spremembo Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah na način, da se na znak za obvestila 3213 »Omejitve in obveznosti na cestah«, na katerem so informacije o najvišjih dovoljenih hitrostih v Republiki Sloveniji po vrsti ceste, obvezni uporabi luči v prometu in načinu plačila cestnine na cestninskih cestah in se postavlja po vstopu v Republiko Slovenijo na vseh avtocestah, hitrih, glavnih in regionalnih cestah, doda informacijo o obvezni vzpostavitvi reševalnega pasu v primeru ustavljanja ali zastoja prometa na avtocesti in hitri cesti z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer.

 

 

Spletno uredništvo