V Prostovoljnem gasilskem društvu Braslovče veliko pozornosti posvečajo delu z mladimi gasilci. Med drugim se pripravljajo na razna tekmovanja, kjer dosegajo lepe uspehe in se uvrščajo tudi na državna tekmovanja.

 

Nazadnje so bili na državnem gasilskem tekmovanju z mladinkami leta 2016 v Kopru, v orientaciji leta 2013 v Sv. Juriju ob Ščavnici, med tem ko so bili na državnem tekmovanju v kvizu nazadnje leta 2008 v Puconcih.

Iz gasilskega kviza Gasilskega poveljstva Občine Braslovče sta se ekipi pionirjev in gasilk pripravnic uvrstili najprej na tekmovanje Gasilske zveze Žalec, od tam pa na regijsko tekmovanje, ki je bilo 12. novembra v Preboldu. Na tem tekmovanju sta obe ekipi dosegli odličen uspeh in tudi medalje, saj so pionirji pod vodstvom mentorice Blažke Juhart osvojili 3. mesto, gasilke pripravnice Teja Strojanšek, Nika Medenjak in Maja Stakne z mentorico Katjo Sorčan pa celo 2. mesto in si s tem priborile nastop na državnem tekmovanju. Državno tekmovanje bo 26. novembra v Trebnjem. Poleg ekipe iz PGD Braslovče, ki je sicer edina iz občine Braslovče, se ga bodo iz Gasilske zveze Žalec udeležili še pionirji PGD Drešinja vas in mladinci PGD Kapla-Pondor.

 

Spletno uredništvo 
VIR: www.braslovce.si, SABINA SORČAN, PGD BRASLOVČE