MESTNA OBČINA VELENJE UPOKOJENSKIM ORGANIZACIJAM NAMENJA 45 TISOČ EVROV, VIR: Mestna občina Velenje

Mestna občina Velenje je starosti prijazna občina, saj se zavedajo, kako zelo pomembni so starejši za lokalno skupnost in kako pomembno je, da se jim omogoča dobre pogoje za življenje, ter tudi za aktivno in pestro preživljanje prostega časa.

Ker je za starejšo populacijo zelo pomembno tudi druženje in delovanje v okviru društev upokojencev, bodo v Mestni občini Velenje  tudi letos za delovanje društev upokojencev namenili 45 tisoč evrov, ki jih bodo razdelili na podlagi razpisa, ki je že objavljen na občinski spletni strani  (Javne objave).

Prijavitelji morajo prijave oddati do 12. aprila 2024, najkasneje do 10. ure.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje za leto 2024, katerih vsebina bo predvsem vključevala informiranje ter svetovanje svojim članom, prostovoljno delo, aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa, strokovno vzgojo članov, skrb za lastno zdravje, programe druženj, medgeneracijsko sodelovanje in spodbujala kulturno izražanje in kreativnost.

Mestna občina Velenje od leta 2020 sofinancira programe organizacij upokojencev, saj se zavedamo, kako pomembni so naši starejši občani za celotno lokalno skupnost. Letos so odlok dopolnili in omogočajo tudi sofinanciranje programov zvez in združenj upokojencev.

 

Spletno uredništvo

VIR: Mestna občina Velenje