Mestna občina Velenje obvešča

Foto: http://www.velenje.si/

“Mestna občina Velenje je v začetku februarja objavila povabilo k izdelavi konceptnih predlogov za ureditev zelenice ob spomeniku maršala Tita, k sodelovanju smo povabili široko strokovno javnost. Idej za spremembo je precej in segajo od minimalističnih posegov z ureditvijo dostopne poti do vzpostavitve novega mestnega parka oz. posegov, ki bi bistveno spremenili nagovor celotnega prostora. Prejeli smo 6 rešitev, vsaka pa na svojevrsten način predstavlja vizijo potrebne spremembe okolice spomenika. V skladu z merili iz povabila je komisija izbrala tri predloge z največ prejetimi točkami, ki bodo tudi nagrajeni. Zmagal je predlog Projektnega biroja Velenje, d. d., avtorica predloga je Špela Vučina (prejme tisoč evrov nagrade, bruto znesek), drugo mesto je komisija dodelila predlogu Arhitekture Žan Silovšek, s. p., (prejme 600 evrov nagrade, bruto znesek), tretje mesto pa predlogu, ki so ga poslali Nace Mohorič, Anja Slapničar, Nina Friškovec in Urška Cvikl (prejmejo 400 evrov, bruto znesek). Komisija strokovnjakov s področja arhitekture, krajinske arhitekture, zgodovine in turizma je predloge ocenila na podlagi naslednjih kriterijev: usklajenosti predlagane ureditve s kipom, originalnosti rešitve, stopnje izvedljivosti predlagane rešitve, ocene vrednosti izvedbe, predstavljenih detajlov, splošnega vtisa ter razumevanja modernizma in mesta v parku. V nadaljevanju je predvidena izdelava PZI dokumentacije, v kateri bo izbrani projektant upošteval elemente nagrajenih konceptov in smernice za varstvo kulturne dediščine. Izdelani PZI bo osnova za odločitev izvedbe investicije.”

V nadaljevanju obvestila še zapišejo, da se zavedajo, da po 40. letih osebnost Josipa Broza Tita ni enoznačno brezmadežna, kljub temu pa se jim zdi, da je poleg spominskega obeležja tudi turistična znamenitost.

Mi dodajamo:

Se vam ne zdi, da bi o tej obnovi morali povprašati ljudi? Ali je res, da so Velenjčani glede tega razdeljeni? Je res, da menda več kot polovica Velenjčanov meni, da je za obnovo namenjeno preveč denarja in da bi raje videli, da se ta denar porabi za kaj drugega – na primer za popravilo cest? Kaj menijo naši bralci lahko vidite v anketi, ki še poteka na naši strani!