MARJAN GOLAVŠEK -KANDIDAT ZA ŽUPANA OBČINE PREBOLD

Foto: Marjan Golavšek

Sem Marjan Golavšek, kandidat za župana občine Prebold, rojen 7. marca 1963. Z ženo Cvetko, sinom Rokom in hčerko Tejo stanujemo v družinski hiši v Matkah v Savinjski dolini. Osnovno šolo sem obiskoval v Preboldu, nato pa nadaljeval šolanje na poklicni šoli za elektrikarja v Mariboru. Po šolanju sem se zaposlil v Tekstilni tovarni v Preboldu, potem pa na družinski kmetiji, kjer sem bil zaposlen do leta 2004. Po državnozborskih volitvah sem kot predsednik foruma za kmetijstvo in podeželje SDS opravljal naloge vodje kabineta takratne ministrice za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano Marije Lukačič in naloge člana kabineta pri ministru Iztoku Jarcu. Po koncu mandata sem se vrnil nazaj na družinsko kmetijo.

Vse od mladosti sem družbeno aktiven, kjer sem v rodnih Matkah opravljal funkcijo predsednika mladinskega aktiva pri Prostovoljnem gasilskem društvu, predsednika Športnega in gasilskega društva. Opravljal sem tudi funkcijo predsednika Krajevne skupnosti. Od leta 2000 sem občinski svetnik v občini Prebold, kjer tretji mandat opravljam funkcijo podžupana občine Prebold.

V gasilsko organizacijo sem se včlanil že v rani mladosti, kjer sem najprej sodeloval kot pionir tekmovalec, nato pa kot aktivni tekmovalec in tvorec številnih uspehov v vseh tekmovalnih desetina na različnih nivojih tekmovanja. Skozi dolgoletno članstvo sem opravljal številne vodstvene funkcije, od člana upravnega odbora, poveljstva in različnih komisij ter odborov, do predsednika, katerega funkcijo opravljam že drugi mandat.

Veliko svojega časa namenjam delu na področju kmetijstva, saj že tretji mandat opravljam funkcijo podpredsednika Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, pred tem pa sem bil en mandat član sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in dva mandata predsednik odbora izpostave Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v Žalcu.

PROGRAM KANDIDATA ZA ŽUPANA MARJANA GOLAVŠKA

 1. CELOVITA PRENOVA ZDRAVSTVENEGA DOMA PREBOLD
 • Zdravstveni dom je bil v vseh teh letih deležen le manjših popravkov, zato bomo v naslednjem mandatu popolnoma preuredili čakalnice (zamenjali neudobne sedeže ter namestili klimatske naprave in sodobne AVDIO VIDEO NAPRAVE). Zagotovili  bomo prezračevanje ter prenovili sanitarije in stopnišča. Posodobljeni pa bodo tudi prostori ordinacije zdravnikov, zobozdravnikov in ostalih, ki opravljajo storitve za občane.
 1. REŠITEV DENACIONALIZACIJSKEGA SPORA S PAVLINI
 • Rešitev dolgoletnega denacionalizacijskega spora s Pavlini v smislu dialoga ter usklajenega dogovora v dobro vseh vpletenih. V kolikor bo potrebno, bomo za rešitev namenili tudi določena finančna sredstva, saj je rešitev nujna za celovito obnovo centra Prebold, oživitev smučišča, ribnika in obnove graščine, ki predstavlja simbol občine.
 1. PRENOVA BAZENA S  POKRITJEM  IN IZGRADNJO KOTLOVNICE NA BIOMASO ZA  OGREVANJE  BAZENSKE  VODE
 • Prihodnost bazena je velik izziv občine. Sem zagovornik popolne prenove s pokritjem bazena in izgradnjo kotlovnice na sekance za ogrevanje bazenske vode. Poleg tega pa je potrebno urediti spremljevalne prostore za gostinsko  ponudbo in otroški zabaviščni park.
 1. 100% POVIŠANJE FINANČNIH SREDSTEV ZA DELOVANJE GASILSKIH IN DRUGIH DRUŠTEV TER KLUBOV V OBČINI
 • Glede na to, da v občini deluje veliko društev in različnih klubov, ki skrbijo za aktivnosti na vseh področjih ter za vse generacije, se bom najprej sestal z vodstvi vseh društev, da jim predstavim moj pogled in vizijo društev v naši občini, saj bi bili upravičeni do povišanja finančnih sredstev. Društva imajo znanje in moč, da v okviru svojih aktivnosti pridobljena sredstva tudi izjemno oplemenitijo, kar je dobro tako za razvoj občine kot za same občanke in občane.
 1. ORGANIZIRANA PRODAJA V OBČINI PREBOLD PRIDELANE IN PREDELANE HRANE V ŠOLO, VRTEC TER OSTALIM POTROŠNIKOM V OBČINI
 • Prizadeval si bom zagotoviti, da preko obstoječe kmetijske zadruge ali kakšne druge oblike, pridobimo pogodbeno dobavo v naši občini pridelano in predelano hrano v vrtec in šolo ter tudi za potrebe večjih podjetji in drugih subjektov v občini.
 1. CELOSTNA UREDITEV CENTRA PREBOLDA
 • Rešitev vidim v tem, da takoj pričnemo z izvajanjem iz  leta 2011 sprejeti predpis o ne-vzdrževanih objektih v Občini Prebold.  Ta odlok od lastnikov terja, da  vzdržujejo in sanirajo objekte, pri tem pa mora občina prevzeti aktivnejšo vlogo, pomaga pa lahko tudi z sofinanciranjem. Da bi stavbe v centru Prebolda čim hitreje dobile podobo, ki bi bile kraju v ponos, bomo v proračunu zagotovili namenska sredstva za obnovo in po potrebi tudi odkup objektov.
 1. IZGRADNJA PRIZIDKA OSNOVNI ŠOLI
 • Že kar nekaj let se srečujemo s prostorskimi omejitvami na šoli, v naslednjih letih pa se kaže tudi trend večjih generacij učencev, zato bomo pristopiti k izgradnji prizidka, v okviru tega pa bomo obnovili in razširil še šolsko kuhinjo.
 1. OPROSTITEV PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA MLADE DRUŽINE
 • Mladim družinam bomo pri gradnji stanovanjskega objekta pomagali s tem, da jih bomo oprostili plačila komunalnega prispevka, saj ta strošek ob začetku gradnje predstavlja veliko oviro.
 1. IZGRADNJA SODOBNEGA  ŠPORTNEGA CENTRA Z  NOGOMETNIM  IGRIŠČEM IN TEKAŠKO STEZO NA ŽABJAKU
 • Prebold kot središče občine nujno potrebuje urejen sodoben športni center. Zgradili ga bomo na Žabjaku. Športni center bo sestavljal travnato nogometno igrišče s tribunami ter atletsko tekaško stezo, prenovljena teniška igrišča in igrišča za odbojko na mivki. Poleg tega bodo zgrajeni še spremljevalni objekti, kot so garderobe in sanitarije.
 1. IZGRADNJA OBVOZNICE DO PODJETJA ODELO                                                  Zaradi širjenja podjetja Odelo se je promet po lokalnih cestah zelo povečal, zato je nujno zgraditi obvoznico, da se razbremenijo obstoječe cestne poti.

 

 Napisal: Marjan Golavšek