Levica spet polna idej, kako škodovati našemu gospodarstvu?

O levici in idejah Luka Mesca smo že velikokrat pisali, saj nas vedno znova preseneča z izjavami, ki so povsem nasprotne evropskemu gospodarstvu in so bolj značilne na primer za Venezuelo.

Tako je tudi v teh dneh razumeti poziv Levice in izjava Luka Mesca ob rob prodaje Gorenjevih delnic, ki ga je naslovil na vlado, ki opravlja tekoče posle: “…saj so to politične odločitve, ki bi jih morali prepustiti naslednji vladi.”

Mi se ob tem sprašujemo – koliko je res politično vodeno Gorenje, ali pa je to vendarle gospodarska družba, ki išče svoj prostor v svetovnem merilu?

Prodaja in razvoj gospodarske družbe ni politična odločitev, temveč odločitev gospodarstvenikov, ki se na te zadeve spoznajo. Mar v Sloveniji ni tako?

Mesec je še dodal, da koalicija, ki opravlja tekoče posle krši zavezo o transparentnem upravljanju z državnim premoženjem.

Mi sprašujemo – kaj je po njegovem ne transparentno, če nas Gorenje ves čas konkretno obvešča o storjenih in predvidenih korakih?

Kaj je ne transparentno, če je Hisense javno objavil, da je pripravljen vlagati v Gorenjev razvoj; ponudil ustrezno plačilo za delnico in se obvezal, da bo proizvodnja ostala v Velenju?

Mesec še pojasni svoje stališče:

“Še zlasti je problematično, da vlada v odstopu izvaja privatizacije v času, ko državni zbor – ki je nadzornik vlade – sploh še ni konstituiran.”

Mi sprašujemo – je gospodarstvo res odvisno od menjajočih vlad? Kaj ni bolj normalno, da se vlade prilagodijo željam gospodarstva in ne obratno? Zakaj bi bila Slovenija izjema – tako je po vseh državah – vlade sledijo potrebam gospodarstva in nikjer ni drugače.

Mesec nadaljuje s svojim “lajnami”:

“Pri prodaji Gorenja je državni Kad kršil strategijo upravljanja kapitalskih naložb države, v kateri je Gorenje opredeljeno kot pomembno podjetje.”

To se nam zdi res ena velika neumnost – kajti, če je Gorenje res strateškega pomena, to vendar pomeni, da mora poslovati dobro, če ne že odlično. In če se vodstveni kader zaveda, da v sedanjih razmerah na trgu tega ne dosegajo, je zelo pametna odločitev, da si pri doseganju ciljev pomagajo s strateškim partnerjem. Mar ni tako?

Za konec še zadnja povsem neupravičena grožnja gospodarstvenikom:

“V Levici ostro protestiramo proti takim poslom vlade v odhajanju. Pozivamo jih, da nezakonite privatizacijske posle nemudoma ustavijo, odločitev o njihovem nadaljevanju pa prepustijo naslednji vladi. V vsakem primeru bomo v Levici takoj po konstituciji novega parlamenta sprožili postopke za preiskavo teh poslov na komisiji za nadzor javnih financ.”

Ob tem se nehote vprašamo – kje pa živimo – v komunizmu ali v demokraciji? Do kdaj bo naše gospodarstvo tarča ne gospodarstvenikov in do kdaj bomo v vladah trpeli ljudi, ki se jim niti ne sanja, kaj je svetovni trg in kako se danes v svetu posluje?

Mimogrede – kadar začne Mesec filozofirati, kakšno bi moralo biti poslovanje gospodarskih družb, se gospodarstveniki niti smejati ne morejo več – postalo je preresno, da bi lahko bilo resnično.

Napisal: Mikki