Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., ki je od 1. 1. 2022 upravljavec mestne tržnice, bo zaradi vremenskih ujm v zadnjem obdobju najemnikom stojnic na mestni tržnici na pobudo Mestne občine Velenje oprostilo plačilo dveh mesečnih najemnin, in sicer za meseca avgust in september.

Vlogo za oprostitev upravičenci pošljejo po elektronski pošti na naslov [email protected] s pripisom »Vloga s prilogami/ujme«, najpozneje do 25. 8. 2023.

Upravičence prosijo, da vlogi priložijo še fotografije oz. druge priloge, ki kažejo, kakšno škodo so utrpeli (fotografije uničene opreme, pohištva in imetja pred odvozom na deponijo, fotografije poškodb v notranjosti objektov ter poplavljenih, poškodovanih in uničenih stvari, morebitno dokumentacijo o stroških sanacije, popis poškodovanih stvari s količinami).

Kot gospodarska javna služba urejanja in čiščenja javnih površin se v Komunalnem podjetju Velenje zavedamo družbene odgovornosti in solidarnosti ter razumemo stisko vseh občanov, ki so v silovitih neurjih ter poplavah utrpeli materialno škodo. Opravljanje gospodarske dejavnosti je zanje onemogočeno ali bistveno otežkočeno, zato je najmanj, kar jim lahko ponudimo, to, da jim najemnine za največ dva meseca ne zaračunamo.

Uprava za zaščito in reševanje je objavila spletno aplikacijo Poplave 2023 za pomoč prizadetim v poplavah. Gre za prijavni obrazec, namenjen ponudbam pomoči za prizadete v poplavah. Do aplikacije lahko dostopate na posebni spletni strani poplave2023.urszr.si.

 

Spletno uredništvo

VIR: Mestna občina Velenje