Poslanci koalicije so na 10. redni seji Odbora za kulturo sprejeli dopolnilo k Predlogu zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnostih narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji, s katerim so ministrstvu naložili vrsto obvez v zvezi s poučevanjem jezika in kulture pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v RS.

Poslanka Alenka Jeraj je na ministra za vzgojo in izobraževanje dr. Darja Feldo naslovila pisno poslansko vprašanje vprašanje v zvezi z brezplačnim učenjem jezikov nekdanje SFRJ.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo spodaj:

Poslanci koalicije, ki ji pripadate, so na 10. redni seji Odbora za kulturo 15. februarja 2024 sprejeli dopolnilo k Predlogu zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnostih narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji, s katerim so vam naložili, da boste morali: zagotavljati osnovno in srednješolsko brezplačno učenje maternega jezika in kulture v okviru fakultativnega ali dopolnilnega pouka ali interesne dejavnosti, razširjenega programa šol za otroke pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v RS; zagotavljati spremljanje stanja pri učenju maternega jezika in kulture otrok pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v RS; spodbujati sodelovanje javnih in zasebnih šol pri učenju maternega jezika in kulture; ozaveščati  o možnostih in promociji učenja ter spodbujati vključevanje v učenje maternega jezika in kulture; spodbujati sodelovanje, vključno z gostovanjem učencev, med šolami v Republiki Sloveniji in šolami v državah izvora narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v RS v Sloveniji, gostovanje inštruktorjev za učitelje maternega jezika in kulture iz držav izvora narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v RS v Republiki Sloveniji ali pa zagotavljanje učiteljev iz držav izvora narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v RS v Republiki Sloveniji Slovenije za poučevanje maternega jezika in kulture v šolah.

Glede na navedeno sprašuje:

1.     Katere slovenske šole, osnovne ali srednje, javne ali zasebne, ponujajo brezplačno učenje jezikov nekdanje SFRJ?

2.     Koliko učencev se v slovenskih šolah brezplačno uči jezikov nekdanje SFRJ?

3.     Koliko davkoplačevalskega denarja letno namenimo učenju jezikov nekdanje SFRJ v slovenskih šolah?

Odgovori na vsa vprašanja naj vsebujejo pregled za zadnjih 10 let.

 

 

Spletno uredništvo