Kakšna bo višina financiranja občin v naslednjih dveh letih?

Ministrstvo za finance s predstavniki občinskih združenj o financiranju občin v naslednjih dveh letih. Foto: MF

Ministrstvo za finance je v sredo, 13. septembra, nadaljevalo pogovore s predstavniki občinskih združenj na temo financiranja občin v naslednjih dveh letih. Za predstavnike občin namreč avgustovski predlog ministrstva ni bil sprejemljiv. Občinam je bil ponovno predstavljen javnofinančni okvir, do katerega pa se bodo opredelile do prihodnjega srečanja. Ministrstvo tako še vedno upa na kompromis, ki bi bil sprejemljiv za obe strani, hkrati pa vzdržen z vidika javnih financ.

Ministrstvo za finance je na avgustovskem srečanju združenjem občin predlagalo dvig povprečnine za deset evrov, kar pomeni 546 evrov za leto 2018, za leto 2019 pa povprečnino v višini 550 evrov. Za predstavnike občin vladni predlog ni bil sprejemljiv, zato je ministrstvo v sredo predstavnikom občin predstavilo še zadnji približevalni vladni predlog, ki pa zajema različne kombinacije dviga povprečnine in postopno odpravo omejitev porabe presežkov nad primerno porabo.

Za leto 2019 je bil predlagan dvig povprečnine na 556 evrov ter popolna ukinitev omejitve porabe presežkov nad primerno porabo. Vladna stran glede višine investicijskega transfera ni predlagala sprememb na svoj izhodiščni predlog, kar pomeni, da bi se občinam iz proračuna tako za leto 2018 kot tudi za leto 2019 zagotovil investicijski transfer v višini 3 odstotkov primerne porabe občin, kar znaša približno 33 milijonov evrov ter dodatna povratna brezobrestna sredstva v višini 2 odstotkov primerne porabe občin. Občine sicer vztrajajo na transferu vsaj v višini 4 odstotkov primerne porabe občin, kar predstavlja približno 44 milijonov evrov.

Naslednje srečanje ministrstva s predstavniki občinskih združenj je predvideno za prihodnji teden.