Kako vidi proračun za leto 2018 v občini Velenje gospod Andrej Kuzman

Izražam zadovoljstvo, ker proračun 2018 končno ni izpustil športnega objekta v moji Krajevni skupnosti, pričakujem, da bo kmalu rešene tudi že večkrat predstavljene cestne zagate. Da maksimalno koristimo evropska sredstva, je seveda dobro- dokler nujni projekti, ki jih Evropa ne financira, niso zapostavljeni.

Dvig cene toplovodnega ogrevanja občina blaži s subvencijami, a koristniki nismo vsi. Kjer ni ne toplovoda, ne ogrevanja na plin, se povečuje poraba cenejših drv, kar za okolje ni prijazno. Finančna vzpodbuda za nakup toplotnih črpalk bi bila dobrodošla. 

Preseneča pa, da namenjamo več kot sto tisočakov za obnovo maršalovega kipa. bojda se bo odel v številne lučke. Rudar z lučko, majhen kip nasproti velikega maršalovega, si v primerjavi z maršalovim majhnosti ne zasluži, saj je on zgradil mesto. Bolje bi bilo porabiti denar za trud, da mu lučka ne bi ugasnila…..