Kako so se odrezali letošnji maturanti? Znani so rezultati spomladanskega izpitnega roka mature

Foto: Pixabay

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo rezultate letošnjega spomladanskega izpitnega roka splošne mature. Od skupnih 7.122 kandidatov, ki so bili prijavljeni k izpitu na 83 šolah po Sloveniji, se je izpita udeležilo 6.376 kandidatov. Splošno maturo so opravljali iz 35 maturitetnih predmetov. V letošnjem letu velja omeniti postopno uvajanje elektronskega ocenjevanja. V e-ocenjevanje je bilo tako vključenih šest predmetov splošne mature: španščina, latinščina, kemija, geografija, umetnostna zgodovina in ekonomija.

Četrti letnik gimnazije je uspešno zaključilo 5.699 dijakov. Ti so splošno maturo opravljali prvič, izpite pa uspešno opravili v 93,45 odstotkih, kar pomeni, da je bilo uspešnih 5.326 kandidatov. To je nekoliko manj kot lani, ko je bilo uspešnih 94,40 odstotkov kandidatov. Neuspešnih jih je bilo letos 373, kar je 5,60 odstotka, od tega je bilo 223 deklet in 150 fantov. V skladu z Zakonom o maturi lahko opravljajo splošno maturo tudi kandidati, ki so ali bodo v letu, v katerem jo opravljajo, dopolnili najmanj 21 let, ne da bi zaključili gimnazijsko izobraževanje. Od 50 kandidatov, ki so splošno maturo opravljali prvič kot 21- letniki, jih je bilo 11 uspešnih, kar je 22 odstotkov. Splošno maturo je po uspešno opravljenem maturitetnem tečaju prvič opravljalo 62 kandidatov, od katerih je bila uspešna polovica.

Splošni uspeh pri maturi

Splošni uspeh je seštevek točkovnih ocen, ki jih kandidati dosežejo pri posameznih predmetih. Najnižje število točk pri uspešno opravljeni splošni maturi je 10, najvišje 34. Kandidati, ki predmete opravljajo le na osnovni ravni, lahko zberejo največ 28 točk. Državna komisija za splošno maturo je tudi letos določila, da prejmejo maturitetno spričevalo s pohvalo kandidati, ki so dosegli od 30 do 34 točk. Takšnih je bilo letos enako število kot julija lani, to je 260, med njimi pa je bilo 161 deklet in 99 fantov.

Letos se je z najvišjim možnim uspehom, 34 točkami, lahko pohvalilo 15 kandidatov, kar je za dva manj kot julija lani. Splošni uspeh kandidatov, ki so letos prvič opravljali splošno maturo po končanem četrtem letniku gimnazije in jo tudi uspešno opravili, je bil v povprečju 20,10 točk, kar je nekoliko višje od lanskega doseženega povprečja (20,00 točk).

Povprečne ocene

Iz rezultatov je mogoče razbrati, da so najboljše dosežene povprečne ocene bile pri tujih jezikih, nemščina 3,86 in angleščina 3,74, pri obeh pa je bil uspeh nekoliko nižji kot julija lani. Najnižja povprečna ocena 3,16 je bila dosežena pri predmetu slovenščina, kjer je ocena glede na julij lani (3,23) enako kot pri tujih jezikih padla. Pri matematiki so letos kandidati dosegli povprečno oceno 3,48, lani pa 3,42.

Splošne mature ni opravilo 373 kandidatov. Kandidati z eno ali dvema negativnima ocenama bodo lahko popravne izpite opravljali v naslednjih izpitnih rokih, kandidati s tremi ali več negativnimi ocenami pa bodo maturo morali opravljati ponovno v celoti.

V Savinjski regiji se je splošne mature udeležilo 642 kandidatov, poklicne mature pa skupaj 1.262 kandidatov.

K spomladanskem izpitnem roku poklicne mature se je prijavilo skupno 10.582 kandidatov. Na 143 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih so se izpitov udeležili 8.003 kandidati. Število vključuje tiste, ki so poklicno maturo v celoti opravljali prvič, drugič, tretjič ali večkrat ali pa so popravljali negativne ocene.

Prvič v celoti je poklicno maturo opravljalo 7.528 kandidatov. Ti so opravljali vse štiri izpitne enote. Od teh jih je bilo uspešnih 7.012 ali 93,15 odstotka. Dijaki so bili uspešni v 93,49 odstotkih, ostali pa v 89,74 odstotkih. Vseh kandidatov, ki so opravili poklicno maturo je bilo 7.305.

V izobraževalnem programu srednjega-strokovnega izobraževanja so izpite opravljali 6.203 (prvič v celoti) kandidati, ki so bili uspešni v 94 odstotkih, v izobraževalnem programu poklicno-tehniškega izobraževanja je izpite opravljalo 951 kandidatov, ki so bili uspešni v 84,54 odstotkih. V izobraževalnem programu poklicni tečaj je izpite opravljalo 374 kandidatov z 98,13 odstotno uspešnostjo.

Splošni uspeh kandidatov, ki so poklicno maturo opravljali prvič je bil v povprečju 15,75 točk, kar je nekoliko boljše kot lani (15,64). Spričevalo s pohvalo je prejelo 284 (lani 261) kandidatov. Najvišji možni uspeh je letos doseglo 59 kandidatov (lani 60). Neuspešnih, ki so poklicno maturo opravljali prvič v celoti, je bilo 516 kandidatov.

Jesenski izpitni roki

Jesenski izpitni roki bodo potekali med 24. in 31. avgustom, ustni pa konec avgusta in v začetku septembra. Rezultati jesenskega izpitnega roka splošne mature bodo znani 15. septembra, s pomočjo svoje šifre pa si jih bodo lahko istega dne kandidati ogledali tudi na spletu.

Pri poklicni maturi bodo kandidati na srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih z uspehom seznanjeni 8. septembra

Zlati maturanti tudi iz Celja in Velenja

Vseh zlatih maturantov triindvajsete generacije splošne mature je bilo iz 43 gimnazij 260, vseh zlatih maturantov poklicne mature pa je bilo 284, prihajajo pa s 77 srednjih šol in organizacij za izobraževanje odraslih.