KAJ SE DOGAJA V PREMOGOVNIKU VELENJE?

Veliko smo že pisali o stanju našega premogovnika Velenje in o nezadovoljstvu zaposlenih. Spodaj lahko preberemo obvestilo za javnost, ki ga je napisal stavkovni odbor (Asmir Bećarević) in s katerim sporočajo nadaljnje odločitve in korake, ki jih imajo namen izvest.

Obvestilo za javnost
PREMOGOVNIK VELENJE NE IZPOLNJUJE VSEH ZAVEZ IZ KOLEKTIVNIH POGODB IN DOLOČIL ZAKONA!
V času gospodarske rasti in višje produktivnosti stavkovne zahteve niso nerealne. Realnost zahtev je stvar zornega kota (ali smo na strani kapitala ali delavcev), zahteve pa zbližujemo s pogajanji. Če je dialog konstruktiven, če upošteva enakovrednost med socialnimi partnerji, je rezultat pogajanj socialni mir in pošteno plačilo za pošteno delo. Menimo, da bi morala biti tudi v usihajoči dejavnosti premogovništva, ki je v preteklosti
zgradila velik del države, zagotovljena varnost zaposlenih, zaščitna sredstva, material za delo in dejavnosti primerne plače, da bi delavci premogovnika bili obravnavani kot ljudje, ne pa kot številke.

Dne, 4. in 5. januarja 2018 smo predstavili predlog stavkovnih zahtev in v zvezi z njimi med zbiranjem podpisov izvedli posvetovanje z zaposlenimi. Podpisniki stavkovnih zahtev so razkrili novonastale okoliščine sindikalnih aktivnosti, ki so izrednega pomena za sindikalizem. Namreč, s svojimi podpisi (650 do 8.1), ki je več kot dva krat preseglo število članov SDRES, so zaposleni kljub vsem pritiskom nedvomno potrdili, da smo lahko le vodstva sindikatov v zmoti. Podpisniki so oddali tudi jasno sporočilo, da rivalstvo lahko obstaja le med vodstvi sindikatov, od koder lahko edino tudi izhaja, ne more, oziroma ne bi ga pa nikakor smelo biti tudi med delavci. Zatorej je potrebno temu sporočilu, ki nedvomno izhaja od »spodaj navzgor«, tudi slediti. V sled temu je stavkovni odbor SDRES predhodno (tokrat tudi uradno in pisno) predlagal IO SPESS, da poiščemo morebitne skupne točke, ter po tem, ne kot vodstva sindikatov, temveč le kot predstavniki delavcev, v nadaljevanju vročimo stavkovne zahteve delavcev direktorju in direktoricam, da končno presekamo delitve na ene in druge ter izborimo socialni mir v pravem pomenu besede. Od vodstva sindikata SPESS pričakujemo, da se bodo najpozneje do srede, 10. 1. 2018, do 8 ure, opredelili do predloga stavkovnih zahtev, ki smo jih podprli delavci s podpisi. Zaradi same organiziranosti sindikata SPESS, v kolikor se bodo odzvali na našo pobudo po enotnem nastopu, glede opredelitve in vročitve stavkovnih zahtev, se je stavkovni odbor pripravljen tudi nekoliko prilagoditi. V kolikor ne bo nikakršnega odziva s strani vodstva SPESS bo stavkovni odbor stavkovne zahteve delavcev vročil poslovodstvu PV in direktorici HTZ v
četrtek, 11. 1. 2018 ob 14. 14 uri. Po vročitvi stavkovnih zahtev delavcev (skupaj z IO SPESS ali brez) poslovodstvu, smo pripravljeni takoj pričeti s pogajanji za realizacijo zahtev. Menimo, da je pričetek pogajanj prvi pogoj, če direktor želi ohraniti socialni mir.
Drugi pogoj za ohranjanje miru pa je spoštovanje rokov za uveljavitev zahtev, ki jih bomo določili s socialnim sporazumom. Nespoštovanje pogojev bomo razumeli kot ignoriranje grožnje s stavko, čemur bo v skladu s kolektivno pogodbo sledilo opozorilo pred stavko. Znova poudarjamo: stavka je zadnje sredstvo po katerem bomo posegli za uresničitev stavkovnih zahtev, a je kljub temu ne izključujemo.

O stavkovnih zahtevah ter nadaljnjih korakih stavkovnega odbora delavcev PV, bomo širšo javnost seznanili po vročitvi stavkovnih zahtev poslovodstvu PV in direktorici HTZ. Kot navedeno, je datum vročitve predviden za četrtek 11. 1. 2017 ob 14.14 uri, vročitev pa je odvisna tudi od opredelitve sindikata SPESS po skupnem nastopu.

Srečno!

Stavkovni odbor
Zanj Asmir Bećarević