Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) je pripravilo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu, ki ga je pred dobrim tednom dni sprejel državni zbor. Po navedbah ministrstva prinaša novela Zakona o socialnem varstvu (ZSV) podlago za reorganizacijo centrov za socialno delo, ključni namen pa je doseči izboljšanje storitev za uporabnike. S tem bi poleg uporabnikov pridobili tudi socialni delavci v centrih za socialno delo ter stroka.  

“To je eden izmed prioritetnih ukrepov socialne politike,” zatrjujejo na MDDSZ.

Kaj prinaša reorganizacija CSD?

Po navedbah ministrstva bo reorganizacija prinesla spremembo mreže 62 centrov za socialno delo (CSD). Glavni namen je izboljšava storitev za uporabnike. V proces priprave in sprejemanja novele ZSV so bili vključeni vsi relevantni deležniki, vključujoči stroko in sindikate, ki so tudi javno izkazali podporo predlaganemu konceptu reforme. V postopek je bila aktivno vključena tudi socialna stroka preko posvetovalne skupine, kamor spadajo predstavniki Skupnosti CSD, Socialne zbornice Slovenije, Fakultete za socialno delo, Inštituta RS za socialno varstvo in Društva socialnih delavk in delavcev Slovenije.

Nova organizacijska struktura skladna z novelo ZVS predvideva ohranitev 62 CSD ter 1.248 zaposlenih in uvaja 16 območnih CSD na regijski ravni. Ti naj bi upravljali pravne, finančne in računovodske storitve ter informatiko za lokalne enote CSD v regiji. Imeli naj bi tudi strokovni mobilni tim, regijsko interventno službo ter ponekod tudi krizni center za mlade. Vsak območni CSD pa bo po navedbah ministrstva vključeval enoto za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in enote CSD.

Novela Zakona o socialnem varstvu je bila decembra lani v javni obravnavi, februarja letos pa so ji podporo namenili tudi v Državnem svetu. Od februarja do junija letos je bilo organiziranih 15 regionalnih posvetov na temo reorganizacije po celi Sloveniji. Na Vladi RS je bila novela ZSV potrjena julija letos, po potrditvi v Državnem zboru pa sledi priprava in sprejem Uredbe Vlade RS o določitvi CSD in njihovi teritorialni pristojnosti. Ob sprejetju uredbe do konca letošnjega leta bi bil zaključek izvedbe reorganizacije mogoč v jeseni naslednjega leta.

Neodvisno od sprejemanja novele ZSV in v skladu z načrti pa potekata tudi dve aktivnosti, ki sta pomembni del reorganizacije. To sta socialna aktivacija in informativne odločbe. Z javnim razpisom je že bilo izbranih 48 koordinatorjev socialne aktivacije, programi pa se izvajajo od konca avgusta. Predlog zakona kot podlage za informativne odločbe je v medresorskem usklajevanju, informativne odločbe pa naj bi bile uvedene v septembru 2018.

Podan je bil predlog odložilnega veta na predlagani zakon

Državne svetnice in svetniki so v torek, 26. septembra, obravnavali predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu. Predlog odložilnega veta je vložila skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim Urošem Brežanom.

“Nov zakon sloni na konceptih, ki so se v praksi izkazali za neučinkovite,” je pojasnil Uroš Brežan.

Izpostavil je tudi tri temeljna dejstva zaradi katerih takemu zakonu nasprotujejo. To so zmanjšani vpliv lokalnih skupnosti, centralizacija in pa da ponuja koncepte, ki so se v praksi izkazali za neučinkovite.

Kljub argumentom proti, predlog odložilnega veta ni dobil podpore Državnega sveta.