Jutri stavka v premogovniku!

Danes so se nadaljevala pogajanja med sindikatom SDRES in poslovodstvom Premogovnika Velenje. Ker so bila usklajevanja neuspešna, bo jutri stavka.

Stavka bo potekala v vseh treh izmenah. Seveda bo zgolj opozorilna, saj bo samo dve urna.

Menda pa je več kot 70 odstotkov zaposlenih podpisalo, da ne bodo stavkali. Predvidevajo, da prav zaradi tega, ne bi smelo biti problemov v proizvodnji.

Poslovodstvo pojasnjuje, da so podpise, kdo bo delal in kdo stavkal, zahtevali za to, da bodo lahko zagotavljali varnost delovnega procesa.

To so pojasnili z besedami:

“Če delodajalec ne bi imel podatka, koliko delavcev bo na navedeni dan prisotnih na delovnem mestu, delovnega procesa ne bi mogel organizirati, še manj pa bi lahko zagotovil varnost delovnega procesa in varnost delavcev na delu, k čemur ga zavezujeta tako delovnopravna in rudarska zakonodaja, kakor tudi zakonodaja s področja varnosti in zdravja pri delu.”

Stavki se menda niso priključili vsi sindikati. Podporo pa je izrekel sindikat Glosa.

Bećarević je v petek napovedal kazenske ovadbe zoper poslovodstvo premogovnika. Poslovodstvo naj bi oviralo sindikalno delo.