Objavljamo javno naznanilo Občine Braslovče, s katerim se obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev OPPN za območje PA 5 – Vikend naselje ob Savinji v Malih Braslovčah.

 

Več si lahko preberete na občinski spletni strani.

 

 

Spletno uredništvo

VIR: Občina Braslovče