Občina Braslovče zainteresirano javnost obvešča, da bo javno razgrnjen Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi in individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na zemljiščih parcel oz. delih parcel št. 550/11 del, 550/14 del, 550/16 del, 550/18 del, 538/17 del, 780/6 del, 780/8 del, 532/6 del, 550/3, 550/7, 550/8, 538/6 in 538/8 vse k.o. Gomilsko (1008).

Javna razgrnitev bo potekala najmanj 15 dni, in sicer od torka, 25. julija 2023 do vključno srede 9. avgusta 2023.

Več si lahko preberete na občinski spletni strani.

 

Spletno uredništvo

VIR: Občina Braslovče