Občina Prebold objavlja javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Prebold za leto 2024.

Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih proračunskih sredstev, ki se bodo dodeljevala po pravilih ‘de minimis’ za naslednji UKREP 2: Pomoč za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti. Pogoji za prijavo na razpis in rapisna dokumentacija je v priloženih datotekah.

Rok za oddajo vloge 8. april 2024

Dokumentacija je na voljo na občinski spletni strani.

 

 

 

Spletno uredništvo

VIR:  Občina Prebold