Občina Gornji Grad objavlja Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo oddati vlogo na posebnem obrazcu Občine Gornji Grad.

Obrazec vloge, s katerim se prosilci prijavijo na razpis, bo na voljo od 26. 02. 2024 do vključno 27. 03. 2024, ko se razpis zaključi.

 

Priloge na voljo na občinski spletni strani.

 

Spletno uredništvo

VIR: Občina Gornji Grad