JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS ZGORNJE SAVINJSKE IN ŠALEŠKE DOLINE V LETU 2017

Foto: www.hotelplanika.si

Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji z 25.4.2017 objavlja:

1. JAVNI POZIV

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline v letu 2017, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Zgornje Savinjske in šaleške doline v programskem obdobju 2014-2020. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in znotraj tega v okviru podukrepa ˝Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost˝. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Okvirna višina razpoložljivih nepovratnih javnih finančnih  sredstev znaša 491.181,00 € iz sklada EKSRP in 202.541,00 € iz sklada ESRR. Predloge operacij z vso potrebno dokumentacijo je potrebno osebno dostaviti v pisarno vodilnega partnerja LAS ZSŠD do 23.6.2017 do 12.00 ure ali poslati priporočeno po pošti na naslov: LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji do 23.6.2017. (Več na www.savinja.si)