DENARNE DONACIJE
Poplave so prizadele veliko prebivalcev Luč, ki so v stiski in potrebujejo pomoč. Če imate možnost, da prispevate svoj prispevek za pomoč in želite finančno pomagati pri sanaciji škode lahko denarno pomoč za prizadete v Lučah nakažete na:
Občina Luče
Luče 106, 3334 Luče
TRR številka SI56 0110 0600 8377 331 
Referenca: SI99
BIC banke: BSLJSI2X
koda namena: CHAR
Vaša podpora bo neposredno namenjena tistim, ki so najbolj prizadeti in potrebujejo nujno pomoč.
Spletno uredništvo

VIR: Občina Luče