Hisense obljublja razvoj Gorenja

Iz Hisensea so sporočili, da bodo varovali in spoštovali obstoječe blagovne znamke Gorenja. Prav tako so se zavezali, da bodo pospešili razvoj Gorenja in ohranjali delovna mesta.

Ob tem so izrazili željo po konkretnem sodelovanju z državo, lokalno skupnostjo in družbo.

Za delnico Gorenja so pripravljeni odšteti 12 evrov, seveda pod pogojem, da postanejo lastniki več kot polovice delnic.

Največji posamični lastnik Gorenjevih delnic je Kapitalska družba (Kad) – v lasti ima 16 odstotkov delnic.

Ker spada Gorenje v strategijo naložb Republike Slovenije in je opredeljeno kot pomembna naložba, je predvideno, da bi država obdržala 25 odstotkov in eno delnico.

Na ministrstvu za finance so pojasnili, da je strategija upravljanja kapitalskih naložb države političen dokument, ki je bil sprejet v državnem zboru. Ob tem so še dodali, da so se po več usklajevanjih s koalicijskimi partnerji odločili, da na tem področju ni potrebno sprejemati nove strategije.

Kad je torej samostojen pri odločanju o tem ali bo svoj delež prodal. Pred odločanjem pa mora seveda preveriti in oceniti vrednost naložbe – če ostanejo lastniki v obstoječem deležu, ali če se iz družbe umaknejo.

Dogajanje bomo še naprej spremljali in vas sproti obveščali.