Gorenje prodalo Surovino

Foto: gorenjegroup.com

Zaradi dezinvestiranja družb, ki so v Gorenjevi lasti in niso neposredno povezane s proizvodnjo gospodinjskih aparatov, so v Gorenju podpisali pogodbo o prodaji 100-odstotnega deleža Surovina.

Surovina zaposluje okrog 300 delavcev, ki so zaposleni v pridobivanju sekundarnih surovin – zbiranje in predelava odpadkov.

Prodajni postopek se je začel v začetku letošnjega leta in ga je vodil VTB Capita. Najboljši ponudnik je bila družba Rastoder, d.o.o . Lastnik družbe je Izet Rastoder.

Ob podpisu pogodbe je dejal:

“Za nakup Gorenja Surovine smo se odločili zaradi velikih sinergij z našo temeljno dejavnostjo, predvsem na področju predelave embalaže. Surovino nameravamo še naprej razvijati in širiti dejavnost na vseh področjih, ki jih podjetje pokriva.”

Izvršni direktor v Gorenju na področju Ekologije pa je povedal:

“Zadovoljni smo, da Gorenje Surovina, ki je bila največja družba s področja Gorenjevih ne temeljnih dejavnosti, ostaja v domači lasti in da bo nadaljevala in širila svoje poslanstvo na področju ekologije. Družbe kot je Gorenje Surovina so namreč z dejavnostjo zbiranja in reciklaže odpadnih materialov ključni člen tako na področju ohranjanja čistega okolja kot tudi na področju industrije.”