Glasbeni šoli Šoštanj se obeta prenova

V tem letu je Občina Šoštanj pridobila gradbeno dovoljenje za prenovo in izgradnjo prizidka h Glasbeni šoli v Šoštanju.

Rekonstrukcija in dozidava Glasbene šole Šoštanj je največja investicija, ki jo občina načrtuje v prihodnjem letu. K sofinanciranju izgradnje bi pripomogle tudi nepovratne finančne spodbude, ki jih EKO Sklad namenja za nove naložbe v gradnjo skoraj nič- energijskih stavb splošnega družbenega pomena. Občina Šoštanj je podala vlogo za omenjena sredstva, vendar pa odgovor EKO Sklada zaenkrat še ni znan. Iz lastnih sredstev občine je za projekt namenjenih skoraj milijon šeststo tisoč evrov do leta 2020, ko se financiranje tudi zaključi.

Zaradi neplačevanja pogodbenih obveznosti Termoelektrarne Šoštanj, je bila investicija, katere začetek izvajanja je bil predviden že za letošnje poletje, letos z rebalansom izvzeta iz občinskega proračuna. K izgradnji bo Občina Šoštanj pristopila v naslednjih letih. V novem objektu naj bi po projektu bilo 13 učilnic za individualni pouk, 2 skupinski učilnici in manjša dvorana za interne nastope glasbene šole, velika godbena dvorana ter pevska soba.