Evropska komisija poziva Slovenjo k ukrepanju

Foto: pixabay.com

Iz Bruslja so prišla tri nova priporočila, kako naj Slovenija uredi zdravstveni sistem, ki je – kot vemo – v razsulu.

Tako so opozorila in priporočila strnili v tri točke:

– vlado pozivajo, da izvede reforme na področju zdravstva in dolgotrajne oskrbe. Na ta način bi zagotovili vzdržnost in ustreznost pokojninskega sistema.

– vlado pozivajo, da z ustreznimi ukrepi doseže srednjeročni proračunski cilj, ki je predviden do leta 2020.

– vlada bi z ustrezno zakonodajo morala poskrbeti za starejše delavce. To bi lahko dosegla z izobraževanjem in usposabljanjem starejših delavcev, seveda glede na potrebe delovnega trga.

Kako se bo vlada odzvala na omenjena priporočila, bomo seveda spremljali, kot tudi kakšne ukrepe pripravlja za dosego teh ciljev.