Civilna iniciativa (CI) Velenje se bo poslužila še zadnje pravne možnosti za razpis referenduma, s katerim želijo nasprotovati vzpostavitvi izpostave azilnega doma v velenjski krajevni skupnosti Stara vas. Na ustavno sodišče so tako vložili ustavno pritožbo zoper odločitev upravnega sodišča, ki je 4. aprila zavrnilo pobudo občanov za razpis referenduma o azilnem domu v Velenju.

»Za dosego naših ciljev (razpis naknadnega referenduma) se v CI Velenje poslužujemo še zadnje pravne možnosti,« so zapisali v CI Velenje.

Upravno sodišče Republike Slovenije je prvič februarja s pritrdilno sodbo CI, občini v odločanje vrnilo referendumsko pobudo CI glede vzpostavitve izpostave azilnega doma v Velenju. Prvič je Kontič namreč pobudo za razpis referenduma zavrnil. Odločitev sodišča pa je po njegovem mnenju bila takšna zgolj zato, ker na občini niso ravnali v skladu z zakonom o upravnem postopku.

V drugo je sodišče tožbo CI zoper obvestilo župana Bojana Kontiča, s katerim je Civilno iniciativo obvestil, da njihova pobuda za razpis naknadnega referenduma ne izpolnjuje pogojev za nadaljevanje postopkov, zavrnilo. Po presoji sodišča Sklepi oziroma zahteve niso splošni ali kakšni drugi akti, ki bi imeli naravo splošnega upravnega akta, zato ne vzpostavljajo pravic ali obveznosti za občane, kvečjemu pa posegajo v njihov dejanski interes, hkrati pa tudi ne urejajo pravil za nedoločen krog ljudi, navajajo na Mestni občini Velenje. Pogoji za razpis naknadnega referenduma s tem niso izpolnjeni.

Kot še navajajo, so bili Sklepi oziroma zahteve, ki številčno omejujejo prihod prosilcev za mednarodno zaščito sprejeti z namenom zaščite občank in občanov, odločitev o vzpostavitvi izpostave azilnega doma kot tudi odločitev o nastanitvi prosilcev za mednarodno zaščito, pa je izključno v pristojnosti ministrstva za notranje zadeve, še pojasnjujejo na velenjski občini.

V CI pa so mnenja, da so sprejeti sklepi splošni akt občine in da je referendum potreben, predvsem ker gre za vprašanje zagotavljanja varnosti občanov ter njihovega premoženja. Mnenja so tudi, da so posledično pod vprašaj postavljene gospodarske posledice za turizem in lokalno okolje.

Da so županu Kontiču že večkrat pojasnili, da bo v Velenje nastanjenih do 30 prosilcev za mednarodno zaščito (prednost bodo imele ranljive skupine), kar je tudi skladno z zahtevami občine, pa so pred časom zapisali na ministrstvu za notranje zadeve. Pojasnili so tudi, da so že večkrat v preteklosti dokazali, da se dogovorov držijo in da bo tako tudi v primeru vzpostavitve izpostave velenjskega azilnega doma.